Powoli kończą się „Rekolekcje na szlaku”, czyli wędrówka po górach świętokrzyskich połączona z poznaniem klasztoru na Świętym Krzyżu i włączenia się częściowo w zakonny rytm życia.

Zdjęcia znajdziecie tutaj:

https://www.facebook.com/Sekretariat-Powo%C5%82a%C5%84-Misjonarzy-Oblat%C3%B3w-Maryi-Niepokalanej-130940410296754/photos/pcb.5478620312195377/5478620142195394/