Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Prosimy, abyś się z nimi zapoznał.

Rekolekcje powołaniowe to dni, które mają pomóc w rozeznaniu swojego powołania. Rekolekcje te odbywają się w naszych, oblackich domach zakonnych. Prowadzi je o. Jan Wlazły OMI. W ciągu kilku dni można przyjrzeć się życiu oblatów, ich pracy i posłannictwu.

Na rekolekcjach nie jest się samemu. Wręcz przeciwnie, spotkasz Twoich rówieśników, którzy także szukają celu w swoim życiu. Razem będziecie się modlić, prowadzić rozmowy o życiu zakonnym, spotykać się w wolnych chwilach. Jeżeli odczuwasz, że Jezus mówi do Ciebie: „Pójdź za Mną”, jeżeli chcesz szukać odpowiedzi na pytanie o swoją przyszłość pomogą Ci w tym rekolekcje powołaniowe. Nie obawiaj się podjąć decyzji o przyjeździe.

W życiu każdego przychodzi czas, kiedy musi podjąć decyzję, co zrobić po maturze. Jeśli czytasz ten tekst, zapewne jesteś Tym, który myśli nad swoim powołaniem. Masz szansę, aby pomóc sobie w podjęciu decyzji. Bardzo dobrym czasem do tego są REKOLEKCJE POWOŁANIOWE DLA MATURZYSTÓW.

To czas, kiedy można rozeznać swoje powołanie do kapłaństwa i życia zakonnego. W ciągu kilku dni możesz bliżej poznać Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, zobaczyć jak żyją i jak pracują. W trakcie rekolekcji powołaniowych możesz poznać się z tymi, z którymi być może będziesz kroczył na drodze życia zakonnego.

Dni rekolekcji wypełnione są codzienną Eucharystią, wspólną modlitwą, rozmowami poświęconymi życiu oblackiemu, czy rozmowami z nowicjuszami i klerykami.

Rekolekcje dla maturzystów odbywają się w dwóch z naszych domów zakonnych. Pierwszy to Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. Tu można zobaczyć jak wygląda życie seminaryjne, spotkać się i porozmawiać z klerykami, którzy odpowiedzieli na wezwanie Jezusa. Drugi dom to Święty Krzyż, gdzie każdy oblat odbył swój nowicjat, czas poprzedzający seminarium.

Jeżeli słyszysz głos Jezusa, a zbliża się czas podjęcia decyzji – „co dalej”- przyjedź na rekolekcje. Przed Tobą pomogły one wielu młodym ludziom w podjęciu dobrej decyzji.

Oblat znaczy ofiarowany- ofiarowany Maryi Niepokalanej!

OMI jest to skrót od łacińskich słów Oblati Mariae Immaculatae, czyli Ofiarowany Maryi Niepokalanej. Jak mówią nasze Konstytucje i Reguły: „Patronką Zgromadzenia jest Maryja Niepokalana(…), jako pokorna służebnica całkowicie poświęciła samą siebie osobie i dziełu Zbawiciela. W Dziewicy zatroskanej o przyjęcie Chrystusa, aby dać Go światu, dla którego jest On nadzieją, oblaci widzą wzór wiary Kościoła i własnej. Zawsze uważać Ją będą za swoją Matkę(…)”K 10

Nie tylko możesz, ale nawet powinieneś. Kontakt z najbliższymi jest jednak nieco ograniczony. W czasie nowicjatu odwiedziny rodziny (przyjaciół) można mieć kilka razy w roku. Rodzina wtedy bierze udział w rytmie życia wspólnoty zakonnej przyjeżdżając najczęściej na weekend. Istnieje też możliwość kontaktu telefonicznego (rodzina może dzwonić na telefon komórkowy, który jest do dyspozycji nowicjuszy). W seminarium sam decydujesz jak często chcesz się widzieć z bliskimi, tak, aby oni nie czuli się opuszczeni, a Twoje zakonne obowiązki nie ucierpiały.

Zawsze można wysłać do domu list, do czego przełożeni zachęcają. Można telefonować, ale nie wolno mieć własnych telefonów komórkowych. Istnieje możliwość kontaktu e-mailem. Wstępując do Zgromadzenia ono staje się Twoją rodziną. Twoja rodzina staje się częścią Zgromadzenia. W charyzmacie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej wpisana jest troska całego Zgromadzenia o rodziny poszczególnych Oblatów.

Twoja rodzina odwiedzając Cię w nowicjacie lub w seminarium może zobaczyć jak wygląda tam życie. To może pomóc przełamać im opór przed Twoja decyzją i zmienić ich stereotypowe myślenie o życiu w klasztorze.