Dyrektor Sekretariatu Powołań
o. Krzysztof Jurewicz OMI

powolania@oblaci.pl

601 788 422

Sekretariat Powołań