„Całe Zgromadzenie jest misyjne. Niesie ono Dobrą nowinę ludom, które jeszcze jej nie przyjęły. Tam, gdzie Kościół już istnieje, oblaci kierują się do grup, z którymi na on najmniej kontaktu”

/Konstytucja 5/

Tak o naszej misji w Kościele mówią nasze „Konstytucje i Reguły”. A co to oznacza w praktyce? Tak wygląda posługa polskich oblatów:

 • Misje zagraniczne – wielu oblatów polskich pracuje poza granicami kraju, głosząc Chrystusa ludom, które o Nim jeszcze nie słyszały, albo w krajach, w których potrzeba głosić Dobrą Nowinę na nowo. Polscy oblaci są obecni m.in w. Kanadzie (Północ), Paragwaju, Skandynawii, Kamerunie, Madagaskarze, Ukrainie, Białorusi, Turkmenistanie, Hong Kongu (Chiny), Niemczech…

 

 • Misje ludowe – głoszenie Ewangelii w naszym kraju: misje święte, rekolekcje parafialne, szkolne, nauki dla różnych stowarzyszeń, posługa w ośrodkach polonijnych w Kanadzie, Belgii…

 • Posługa w parafiach (spośród 20 naszych placówek w Polsce aż 16 to parafie). Katechizacja dzieci i dorosłych, ukazywanie misyjnego charakteru Kościoła, różne inicjatywy duszpasterskie, aby dotrzeć do tych, którzy są daleko od Kościoła.

 • Opieka duszpasterska nad sanktuariami: maryjnymi w Kodniu nad Bugiem i Obrze k. Wolsztyna oraz Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu

 • Duszpasterstwo emigracyjne – wśród Polaków we Francji, Belgii, Luksemburgu, Kanadzie…

 • Posługa w więzieniach i szpitalach
 • Prokura Misyjna (pomagająca misjonarzom), Przyjaciele Misji, którzy wspierają dzieło misyjne naszego Zgromadzenia modlitwą i pomocą materialną, czasopismo o tematyce misyjnej Misyjne Drogi.

A także:

 • Kapelanie sióstr zakonnych
 • Działalność powołaniowa – prowadzenie rekolekcji dla młodzieży zainteresowanej życiem oblackim (Sekretariat Powołań).
 • Formacja zakonna: Nowicjat (czas rocznego przygotowania do rozpoczęcia życia zakonnego – Święty Krzyż), Scholastykat (Wyższe Seminarium Duchowne, w którym młodzi zakonnicy przygotowują się do pracy misyjnej w kraju i zagranicą – będąc w seminarium już starając się podejmować w miarę możliwości różnego rodzaju posługi), Juniorat Braci (miejsce, w którym bracia zakonni przygotowują się do podjęcia posługi misyjnej).
 • Działalność wydawnicza: wspomniane wyżej „Misyjne Drogi”, gazetki parafialne, Mozaika Obrzańska (kwartalnik wydawany przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze), Kalendarz Misyjny.

 • Działalność ekumeniczna (Kodeńskie Dni Ekumeniczne, spotkania ekumeniczne na Świętym Krzyżu i w Obrze).
 • Obecność na wyższych uczelniach (KUL, UKSW, UAM)

 

 • Udział w akcjach ewangelizacyjnych, np. „Przystanek Jezus”