Charyzmat nadany Zgromadzeniu przez Ducha Świętego domaga się konkretnych przejawów
w posłudze sprawowanej przez Oblatów.

Realizacja Charyzmatu dokonuje się poprzez:

 • Misje zagraniczne – wielu oblatów polskich pracuje poza granicami kraju, głosząc Chrystusa ludom, które o Nim jeszcze nie słyszały, albo w krajach, w których potrzeba głosić Dobrą Nowinę na nowo. Wśród wielu pól misyjnych wymieńmy takie kraje jak: Kanada, Paragwaj, Francja, Skandynawia, Kamerun, Madagaskar, Ukraina, Białoruś, Czechy, Turkmenistan, Pakistan, Hong Kong (Chiny)…
 • Miisje ludowe – głoszenie Ewangelii w naszym kraju: misje, rekolekcje parafialne, szkolne, nauki dla różnych stowarzyszeń, posługa w ośrodkach polonijnych w Kanadzie, Belgii…
 • Posługa w parafiach (spośród 20 naszych placówek w Polsce aż 16 to parafie). Katechizacja dzieci i dorosłych, ukazywanie misyjnego charakteru Kościoła, różne inicjatywy duszpasterskie, aby dotrzeć do tych, którzy są daleko od Kościoła…
 • Opieka duszpasterska nad sanktuariami: maryjne (Kodeń, Obra) i Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich.
 • Duszpasterstwo rodzin
 • Duszpasterstwo związków niesakramentalnych
 • Duszpasterstwo młodzieży, w tym założenie i prowadzenie wspólnoty Niniwa
 • Duszpasterstwo osób uzależnionych – Wspólnota Dobrego Pasterza
 • Kapelanie sióstr zakonnych
 • Kapelanie więzień i szpitali
 • Prokura Misyjna (pomagająca misjonarzom), Przyjaciele Misji, którzy wspierają dzieło misyjne naszego Zgromadzenia modlitwą i pomocą materialną, czasopismo o tematyce misyjnej Misyjne Drogi.
 • Działalność powołaniowa – prowadzenie rekolekcji dla młodzieży zainteresowanej życiem oblackim (Sekretariat Powołań)…
 • Nowicjat (czas rocznego przygotowania do rozpoczęcia życia zakonnego – Święty Krzyż), Scholastykat (Wyższe Seminarium Duchowne, w którym młodzi zakonnicy przygotowują się do pracy misyjnej w kraju i zagranicą – będąc w seminarium już starając się podejmować w miarę możliwości różnego rodzaju posługi), Juniorat Braci (miejsce, w którym bracia zakonni przygotowują się do podjęcia posługi misyjnej).
 • Działalność wydawnicza: wspomniane wyżej Misyjne Drogi, gazetki parafialne, Mozaika Obrzańska (kwartalnik wydawany przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze), Kalendarz Misyjny.
 • Działalność ekumeniczna (Kodeńskie Dni Ekumeniczne, spotkania ekumeniczne na Świętym Krzyżu i w Obrze).
 • Obecność na wyższych uczelniach (KUL, UKSW, UAM)