Założyciel zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – o. Eugeniusz de Mazenod – był pasjonatem Zbawiciela i Jego zbawczej misji powierzonej Kościołowi. W herbach Zgromadzenia i swoim biskupim ukazał dwa ważne zdania, determinujące naszą działalność i pragnienia:

« Dobra nowina jest głoszona ubogim. » (Mt 11,5)

« Posłał mnie, abym głosił Dobra Nowinę ubogim. »
(Łk 4,18)

„Posłał mnie” – z łaciny: „missit me” – dlatego: MISJONARZE

Oblaci więc są posłani, przeznaczeni do misji ludowych i zagranicznych. Sam Założyciel powie dwa lata po powstaniu naszej rodziny zakonnej:

«Są oni powołani, aby być współpracownikami Zbawiciela, współodkupicielami rodzaju ludzkiego; choć obecnie z uwagi na zbyt szczupłą ich liczbę oraz bardziej naglące potrzeby otaczającego ich ludu wiosek i miast, to jednak ich ambicje powinny ograniczać swymi pragnieniami rozległy obszar całej ziemi…» (1818 r.)

Wspólnota seminarium w komplecie Zgromadzenie rozrastało się bardzo powoli, bo po 25 latach istnienia (1840 r.) oblatów było tylko 55, w tym 40 kapłanów. Odkąd jednak nadarzyła się okazja i przyjęto misje zagraniczne (pierwsza w Mon- trealu w 1841 r.), nasza rodzina zakonna szybko się rozwija i już w 1861 r. liczy ponad 400 oblatów. W większości to młodzi charyzmatyczni zapaleńcy. Za życia Założyciela oblaci otworzyli swe zagraniczne placówki w 7 krajach na pięciu kontynentach. Do jednych ze swych misjonarzy o. Eugeniusz pisze tak:

«Nie mówię wam nic o tym, jak wspaniała w oczach wiary jest posługa, którą macie wypełnić. Trzeba sięgnąć aż kolebki chrześcijaństwa, aby znaleźć coś podobnego. Łączycie się z Apostołami i te same cuda, których dokonywali pierwsi uczniowie Jezusa Chrystusa, ponowią się za naszych dni dzięki wam, moje drogie dzieci, których Opatrzność wybrała spośród tylu innych, aby głosić Dobrą Nowin tylu[…] nie znającym Boga. To prawdziwy apostolat, który się odnawia w naszych czasach. Dziękujemy Bogu, że zostaliśmy uznani za godnych, aby przyczyniać się do tego w aktywny sposób[…]»

(do o. Pascala Pricarda, 1847r)

To były początki…

A nasze misje dzisiaj?

[…] Dzisiaj oblaci kontynuują swą misję powierzoną im przez Pana. Około 4 400 oblatów ewangelizuje świat w ponad 70 krajach, na wszystkich kontynentach!!! Od wiecznych śniegów Kanady – do brazylijskiej puszczy nad Amazonką, od fiordów Norwegii – do tropikalnych krajów Afryki, od Chin – po Australię.

Polska Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej ma swoje misje i swoich misjonarzy m.in. w Niemczech, Francji i Beneluksie (delegatura), we Włoszech, Czechach, Białorusi, Ukrainie (delegatura), Kanadzie, Kenii, Urugwaju, Brazylii, Chinach, Turkmenistanie, Kamerunie i na Madagaskarze (delegatura).